Audyt ISO 2018

Przedmiotem audytu będzie sprawdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 3834-2, a także dodatkowo ZKP.

Go to top