Audyt Transportowego Dozoru Technicznego

Inspektorzy przeprowadzili inspekcję w zakresie spełniania warunków uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych, dużych pojemników do przewozu kuzem towarów niebezpiecznych (DPPL), nadanych decyzją TDT-W/M/N-92/18 z dnia 08.08.2018 roku. Komisja audytująca w protokole kontroli potwierdziła spełnianie przez uprawnionego warunków określonych w ww. decyzji.

Go to top