Dopuszczenie do stosowania na sieciach PKP PLK S.A.

Dopuszczenie dotyczy produkowanych przez Spółkę słupów trakcyjnych o nr katalogowym 1611 11-15 z kratą 8,2 m (stalowych, ocynkowanych) mocowanych na śruby fundamentowe, przeznaczonych do budowy sztywnych konstrukcji wsporczych podtrzymujących nad torami kolejowe lub miejskie sieci trakcyjne.

Potwierdzenie tego faktu znajduje się na Wspólnej Liście Dopuszczeń wydanych wg. Procedury SMS PW-17 oraz procedur wcześniejszych, którą można pobrać ze strony PKP PLK S.A. pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/dopuszczenia-produktow-do-stosowania-w-plk/energetyka/wspolna-lista-dopuszczen/

Go to top