Przedłużenie okresu ważności decyzji TDT

W myśl zapisów przedmiotowej decyzji Pumech Sp. z o.o. kontynuuje nadane 4 lata temu uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych. Naszymi odbiorcami są m.in. firmy Orzeł Biały S.A. oraz BATERPOL S.A.

TDT1

TDT2

Go to top