Uzyskanie Certyfikatu Zgodności Instytutu Kolejnictwa

Z przyjemnością informujemy, że Spółka Pumech Sp. z o.o. uzyskała z dniem 27 lipca 2015 roku Certyfikat Zgodności CZ IK-17/2015.

Certyfikat stanowi potwierdzenie spełniania, przez wytwarzane w Spółce słupy trakcyjne z kratą 8,20 m (stalowe, ocynkowane, mocowane na śruby fundamentowe), wymogów określonych w Dokumencie Normatywnym nr 5/98/N02 Stalowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa, listopad 2002 r.

Produkowane przez Pumech Sp. z o.o. słupy trakcyjne przeznaczone są do budowy sztywnych konstrukcji wsporczych, podtrzymujących nad torami kolejowymi sieci trakcyjne. 

Go to top