Konstrukcje stalowe

Nasza spółka może wykonać dla swoich zleceniodawców konstrukcje stalowe ze stali węglowych
i wysokostopowych takich jak:
● silosy metalowe, otwarte i zamknięte zbiorniki, wanny;
● konstrukcje hal przemysłowych, słupy, ramy, dźwigary;
● kominy stalowe, kanały wentylacyjne oraz kanały odprowadzania gazów technicznych;
● słupy trakcyjne i konstrukcje wsporcze pod ekrany akustyczne;
● urządzenia dla hutnictwa: piece rafinacyjne, filtry, mieszacze, komory rozprężne,
podgrzewacze;
● urządzenia dla przemysłu wydobywczego i wytwórczego, kruszarki, przenośniki;
● kontenery w tym do przewozu materiałów i odpadów niebezpiecznych;
● palety, wózki, pojemniki metalowe;
● elementy dla budownictwa: rusztowania, pomosty, bariery, drabiny, ciągi schodowe;
● rurociągi, kompensatory, rekuperatory;
● inne wg dostarczonej dokumentacji.

Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej działalności oraz znajomość specyfiki różnorodnych obiektów są gwarantem realizacji robót zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Go to top