Kontenery stalowe

Pumech Sp. z o.o., jest zakładem uprawnionym, na podstawie decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-W/M/N-92/18, do wytwarzania, modernizacji i napraw kontenerów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych oraz dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).

W swojej ofercie posiadamy kontener rolkowy przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych, dopuszczony do eksploatacji przez TDT, o poniższej specyfikacji:

  • Materiał blach kontenera: X5CrNI18-10 (nr 14301) wg normy PN-EN 10088-2
  • Grubość podłogi, ściany czołowej, ściany tylnej: 5mm
  • Grubość ścian bocznych: 3mm
  • Wymiary wewnętrzne: 5500x2300x900mm
  • Masa kontenera: 2,26t
  • Maksymalna ładowność kontenera: 10t
  • Przykrycie kontenera: opończa
Go to top