Słupy trakcyjne

Spółka posiada dopuszczenie do stosowania na sieciach trakcyjnych przez PKP PLK S.A. w zakresie wykonawstwa słupów trakcyjnych z kratą 8,2 m (stalowych, ocynkowanych) mocowanych na śruby fundamentowe, przeznaczonych do budowy sztywnych konstrukcji wsporczych podtrzymujących nad torami kolejowe lub miejskie sieci trakcyjne, potwierdzone uzyskaniem stosownego Certyfikatu Zgodności CZ IK – 17/2015 wydanym przez Instytut Kolejnictwa.

Nasza firma posiada doświadczenie w produkcji ww. słupów trakcyjnych o nr katalogowym 1611 11-15, które zabudowano m.in. wzdłuż zmodernizowanej trasy kolejowej nr 9 w okolicach Iławy.

Go to top